Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Spørsmål og svar etter varslingsprøven

Mobiltelefon med nødvarsel på skrivebord

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål etter varslingsprøven og test av Nødvarsel.

Hvorfor må jeg oppdatere? 

Nødvarsel er basert på en standardisert varslingsteknologi som brukes i flere land og som er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner. Denne teknologien må aktiveres for bruk i Norge, og det gjøres automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner.

Ettersom Nødvarsel forholdsvis nylig har kommet inn i programvareoppdateringene for norske brukere, kreves det en nylig oppdatert mobiltelefon for å kunne motta Nødvarsel.  

Med tiden vil antallet kompatible mobiltelefoner og enheter øke etter hvert som man skifter ut eldre telefoner med nye og oppdaterer den mobilen man allerede har.  

Myndighetene har hatt tett dialog med hhv. Apple (iOS) og Google (Androidbaserte enheter) i forbindelse med etableringen av Nødvarsel for å få de norske innstillingene med i deres programvareoppdateringer.

Det er produsentene av mobiltelefonene som setter begrensninger for hvilke av deres enheter som kan oppdateres med nødvendig programvare for å motta Nødvarsel.   

Hvorfor fikk jeg presidentvarsel eller annen lyd/ikke lyd?  

Nødvarsel er basert på en standardisert varslingsteknologi. Da vi etablerte Nødvarsel i Norge lagde vi norske tilpasninger av denne, blant annet i form av norske overskrifter på meldingene. I Norge skal overskriftene på den meldingstypen som ble benyttet under varslingsprøven være Akutt fare (norsk) og Immediate danger (engelsk) og meldingene skal ha høy varslingslyd.

Enkelte enheter som ikke har installert disse norske tilpasningene gjennom oppdaterte programvareversjoner, kan motta varsler med andre innstillinger (i praksis overskrifter og lydinnstillinger) enn de norske. Eksempelvis kan overskriften være Presidentvarsel/Presidental Alert i stedet for Akutt fare/Immediate danger. Dette så vi flere eksempler på i forbindelse med testen 14. juni.

Det er viktig å merke seg at innholdet i selve meldingen vil vises riktig, uavhengig av om overskriftene følger norske eller internasjonale innstillinger.   

For høy eller for lav lyd  

Det har kommet inn mange tilbakemeldinger om lydsignalet på testvarselet, både fra de som synes lyden var for høy, og de som synes lyden var for lav. Nødvarsel er basert på en standardisert teknologi, og både lydsignal og lydstyrke følger denne standarden.

Hvorfor fikk jeg melding på engelsk/feil språk?  

Har du iPhone vil du motta melding på både norsk og engelsk. Andre telefoner vil vise nødvarsler enten på norsk eller på engelsk eller på begge språk avhengig av språkinnstillingar, merke og modell.

På iPhone har vi sett mange eksempler på at den engelske meldingen lagt seg øverst og dermed vært den som synes. Mange iPhone-brukere har derfor trodd at de kun har fått nødvarsel på engelsk.

Vi har laget en oppskrift for å finne igjen tidligere varsler her: https://www.nodvarsel.no/slik-fungerer-nodvarsel/ På denne måten vil du kunne se og lese varselet/varslene igjen, og enklere finne frem til rett språkversjon dersom du har fått varselet på flere språk.   

Varselet forsvant før jeg fikk lest det, hvor finner jeg det igjen?  

Vi har laget en oppskrift for å finne igjen tidligere varsler her: https://www.nodvarsel.no/slik-fungerer-nodvarsel/