no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE ER OVER

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet lekkasje rundt Jegerstien i Elverum er normalisert. Evakueringsradiusen er opphevet. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.