no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE ER OVER

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE ER OVER Varslet [hendelse] i [definer området] er [under kontroll/normalisert]. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.