no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE ER OVER

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet brann i åker i Tingnes er under kontroll/normalisert. Det er trygt å bevege seg utendørs og ha vinduer/dører åpne. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no