no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE ER OVER

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Brannen er slukket. Det er ingen fare forbundet med å oppholde seg i området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.