no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE ER OVER

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet eksplosjonsfare i Hamar sentrum er er [under kontroll og situasjonen er normalisert. Alle evakuerte kan returnere til sine hjem/aktiviteter. Ytterligere informasjon vil bli gitt gjennom media. [ Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no