no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE ER OVER

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet skytehendelse i Hamar sentrum er under kontroll. Ingen aktive trusler nå. Vi ber om at publikum holder seg vekk fra sentrum, store områder vil være sperret av. Kun ferdsel til boliger vil bli tillatt. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no