no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE ER OVER

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Det er gjenopprettet normaltilstand, og faren er over. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.