no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE OVER Nedre Elvehavn Trondheim

TEST TEST TEST Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: AKUTT FARE OVER Varslet vedrørende brann i tog ved Nedre Elvehavn er under kontroll. Dere kan nå bevege dere innenfor det evakuerte området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.