no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE OVER

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: AKUTT FARE OVER Varslet hendelse vedrørende lakkasje av gass i området Heggstadmoen er under kontroll og normalisert.