no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE OVER

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: AKUTT FARE OVER Varslet [hendelse] i [definer området] er under kontroll/normalisert. [handlingsalternativer hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.