no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

AKUTT FARE OVER

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: AKUTT FARE OVER Brannen på tog mellom Trondheim stasjon og Lilleby stasjon er under kontroll.