no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

BRANN I BYGNING/ INFRASTRUKTUR

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: BRANN Det brenner i [et godstog som står mellom Lilleby stasjon og Trondheim sentralstasjon og du kan befinne deg i et farlig område.og du kan befinne deg i et farlig område. Sikkerhetsavstand er satt til 1000 meter. Alle i umiddelbar nærhet av godstoget må evakuere. Andre i området bes å holde seg innendørs og lukk vinduer. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.