no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

BRANN I BYGNING/ INFRASTRUKTUR

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: BRANN Det brenner i et godstog ved Lademoen og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat området. Det er fare or eksplosjon og giftig røyk. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.