no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

BRANN I GODSTOG

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: BRANN Det brenner i Godstog ved Lademoen stasjon og du kan befinne deg i et farlig område. Det er fare for eksplosjon! Evakuer området umiddelbart, samtlige innenfor en radius på 1000m fra Lademoen stasjon er besluttet skal evakuere seg selv umiddelbart Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no