no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

BRANN I NATUR

Nødvarsel fra politiet: BRANN I NATUR Det brenner i [type brann] i [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [Forlat området.] [Unngå området.] [Hold deg innendørs. ] [Lukk dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjonen hvis mulig.] [Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner.] [Det er fare for eksplosjon og giftig røyk.] [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.