no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann i natur

Nødvarsel fra politiet: BRANN I NATUR Det brenner i [type brann] i [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. • Forlat området. • Unngå området. • Lukk dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjonen hvis mulig. • Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. • Det er fare for eksplosjon og giftig røyk.