no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann i natur

Nødvarsel fra politiet: BRANN I NATUR Det er Skogbrann ved Harstadåsen, og du kan befinne deg i et farlig område. Lukke dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon Unngå området Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.