no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann i omfattende objekt

Test test test1 Nødvarsel fra politiet: BRANN. Det brenner i flere industribygg i Harestadvika, og du kan befinne deg i et farlig område. Lukk dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene.