no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann i omfattende objekt

Øvelse-øvelse-øvelse :Nødvarsel fra politiet: BRANN. Det brenner i flere bygninger tilhørende Forus Gjenvinning på Forus], og du kan befinne deg i et farlig område. Beboere i omådet bes holde seg innendørs og lukke dører/ vinduer og ventiler.. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene.