no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann i omfattende objekt

Nødvarsel fra politiet: BRANN. Det brenner i verkstedbygning inne på Tanangerbasen, og du kan befinne deg i et farlig område. Mye giftig røyk i området, lukk vinduer og er du utendørs trekk deg bort fra området. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no