no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann i omfattende objekt

Nødvarsel fra politiet: BRANN. Det brenner i [type objekt] i [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [Alternative instruksjoner hvis aktuelt]. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene.