no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann i omfattende objekt

Nødvarsel fra politiet: BRANN. Det brenner i industribygg i Tananger, og du kan befinne deg i et farlig område. Lukk vinduer og søk vekk fra røyken. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no