no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

CBRNE - Farlig stoff/eksplosjonsfare

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff ved Gandal godstermindal og du kan befinne deg i et farlig område. Lukke dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon. Det er fare for eksplosjon og giftig røyk. Forlat området hvis mulig. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no