no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

CBRNE - Farlig stoff/eksplosjonsfare

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff på Ganddal godsterminal og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat området rundt godsterminalen, og hold deg på minst 300 meter avstand. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no