no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

CBRNE - Farlig stoff/eksplosjonsfare

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i området Ganddal godsterminal, og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat området hvis mulig. Unngå området. Det er fare for eksplosjon og giftig røyk Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no