no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

CBRNE - Farlig stoff/eksplosjonsfare

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i [definert området] og du kan befinne deg i et farlig område. [Alternative instruksjoner hvis aktuelt]. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.