no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

CBRNE - Farlig stoff/eksplosjonsfare

Nødvarsel fra politiet: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff ved Ganddal godsterminal og du kan befinne deg i et farlig område. Beboere i området bes holde seg innendørs, andre bes holde seg borte fra området inntil nye meldinger kommer. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no