no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Det pågår flere terrorangrep i Norge, og du kan være i fare

Nødvarsel fra politiet: Det pågår flere terrorangrep i Norge, og du kan være i fare. Kom deg i sikkerhet. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.