no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

EKSPLOSJONSFARE Ganddal terminal

Nødvarsel fra politiet: EKSPLOSJONSFARE På grunn av en hendelse på Ganddal godsterminal foreligger det eksplosjonsfare på stedet. Det er besluttet evakuering av et område på 300 meter fra terminalen. Du kan befinne deg i et farlig område. Trekk bort fra området. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no