no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Eksplosjonsfare

Nødvarsel fra politiet: EKSPLOSJONSFARE Det er eksplosjonsfare ved Tromsø lufthavn, og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat området og Kom deg i sikkerhet. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.