no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Eksplosjonsfare

Nødvarsel fra politiet: EKSPLOSJONSFARE Det er eksplosjonsfare i [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.