no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

EKSPLOSJONSFARE

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: EKSPLOSJONSFARE Det er eksplosjonsfare ved Heggstadmoen godsterminal på Heimdal og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet. Sikker avstand er satt til minimum 300m fra Godsterminalen. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.