no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Ekstrem vær

Ekstremvær Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. NVE melder om at det ventes alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur. Politiet oppfordrer innbyggere om å gjøre nødvendige forberedelser IKKE oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred eller kan være fare for skred. Flytt eller sikre verdier i utsatte områder. Fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioden. Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.