no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

EKSTREMVÆR

Nødvarsel fra politiet: EKSTREMVÆR Det er varslet om at [hendelse] ventes å treffe [definer området] i løpet av [definer tidsestimat] og du kan befinne deg i et utsatt område. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.