no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Ekstremvær

Nødvarsel fra politiet: Det er varslet om at uvær ventes å treffe store deler av landet i aften. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.