no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Ekstremvær

Nødvarsel fra politiet: Det er varslet om at [hendelse] ventes å treffe store deler av landet [tidsestimat]. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.