no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Ekstremvær

Nødvarsel fra politiet: Det er varslet om at kraftig nedbør ventes å treffe Sørlandet onsdag 20.9.23. Fare for jordkred på elvesiden av jernbanen på Mosby. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.