no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Ekstremvær

Nødvarsel fra politiet: Det er varslet om at ekstremvær ventes å treffe store deler av landet søndag 20.08.23. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.