no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Ekstremvær

Nødvarsel fra politiet: Det er varslet om nedbør vil treffe store deler av landet i løpet av kommende døgn Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.