no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over - jordskred Sandnes

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet jordskred i Sandnes er normalisert. Du kan returnere hjem om du fortsatt har et hjem. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no