no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet knivstikking på amfi Finnsnes er under kontroll. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.