no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet Brann/Giftig røyk på Forus er under kontroll/normalisert.. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no