no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet jordskred i Hunnedalen er under kontroll. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no