no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet farlig utslipp på godsterminalen i Ganddal er over. Det er ikke lengre farlig å returnere eller befinne seg i området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no