no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet lekkasje ved Ganddal gods er under kontroll/normalisert. Beboere i området kan fungere som normalt og tilnærmet normal drift ved terminalen gjør at besøkende kan oppsøke området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no