no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet om jordskred i Stronda, Sandnes er over. Det er ikke lengre farlig å returnere eller befinne seg i området. Det er vurdert trygt. For English see emergencyalert.no