no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Brann på Tananger er under kontroll. Det er ikke lengre farlig røyk i området. Du mottar denne meldingen fordi du befinner deg i området som var aktuelt. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no