no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet jordskred og flodbølge i Lysefjorden er over. Det er nå trygt å ferdes i området Lysefjorden. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.