no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet [hendelse] i [definer område] er [under kontroll/normalisert]. [alternative instruksjoner hvis aktuelt]. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER. Varslet [hendelse] i [definer område] er [under kontroll/normalisert]. [alternative instruksjoner hvis aktuelt]. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no